Stöldskyddsföreningen och OneMore Secure

I samarbete för ett säkrare Sverige.

OneMore Secure följer Stöldskyddsföreningens norm för cybersäkerhet SSF 1101.

Säkra er leverantörskedja!

OneMore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta gör vi genom att automatisera uppföljningar och kontroller av era leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden. Genom att göra det får er verksamhet kontroll över era leverantörers systematiska arbete med cybersäkerhet och ni ser om leverantörer presterar enligt era krav och avtal över tid. OneMore Secures kontroller följer Stöldskyddsföreningens norm för cybersäkerhet SSF 1101.

Saas-tjänst för en säker leverantörskedja

Med OneMore Secures saas-tjänst för en säker leverantörskedja får ni ett effektivt verktyg för att säkra er leverantörskedja och en automatisk process för uppföljning och rapportering.

Cyberhygien

Få kontroll på era leverantörers cyberhygien genom att automatiskt skicka ut en standardiserad säkerhetsdeklaration till era leverantörer via vår tjänst.

Har en leverantör redan svarat på deklarationen behöver de inte göra det igen utan bara bekräfta er relation.

Automatiska uppföljningar

Ställ in hur ofta du vill följa upp era leverantörer. Detta sker automatiskt och ni ser hur era leverantörer utvecklas över tid. Ni får en visuell bild över era leverantörers utveckling. 

Riskbedömning

Ni kan kategorisera era leverantörer utifrån riskbedömning, bransch och vad de levererar.

Ni kan därmed ställa olika krav på era leverantörer utifrån deras riskprofil.

Gemansamma nyckeltal

Genom att använda vårt säkerhetsindex som ett nyckeltal får ni och era leverantörer en mycket effektiv process, verktygslåda och lösning för att, år för år, öka er motståndskraft, kontinuitet och konkurrenskraft med er leverantörskedja.

Revisioner

Vill ni validera era leverantörers cyberhygien kan ni enkelt beställa en revision av tredjepart från tjänsten. 

Executive summary

Med en enkel översikt kan ni se era leverantörers cyberhygien, antingen som en lista eller i snygga grafer som ni enkelt kan dra ut i en rapport. Ni får också ett blockchain-säkrat certifikat.

Kontakta oss

Är ni intresserade av att veta mer om vår tjänst. Kontakta oss idag så hör vi av oss.
Namn E-post Meddelande Jag accepterar hanteringen av personal data.
Skicka