För er som leverantör

OneMore Secure tillhandahåller en digital tjänst för att säkra leveranskedjan. Detta gör vi genom att automatisera uppföljningar och kontroller av leverantörers cybersäkerhetsförmåga under hela avtalstiden. För många verksamheter blir detta lagkrav under 2024.


Har ni fått en inbjudan till vår tjänst från en kund? Grattis! Detta är fördelarna för er.

OneMore Secures tjänst är helt gratis för er som leverantör och tar bara ca 30 minuter att svara på. Deklarationen består av standardkontroller för en god cyberhygien och täcker områden som Informationssäkerhet, IT-säkerhet, säkerhetskultur och Dataskydd (GDPR) samt.

Ni behöver bara svara på vår deklaration en gång. Vid den systematiska uppföljningen behöver ni inte göra om allt utan ändrar bara det ni jobbat med sen sist. Har ni flera kunder så behöver ni bara bekräfta att ni har en relation. Inga andra kommer åt era uppgifter.

Många använder word eller excelfiler för att kontrollera leverantörer. Vi säkrar upp hanteringen av era uppgifter genom en säker tjänst som är krypterad. Driften av tjänsten sker säkert i Sverige och är certifierat med ISO27001.

En säker tjänst

Inga andra än era kunder kommer någonsin att se er data. Dedikerade OneMore Secure-administratörer kan se datan vid behov för att ge support till våra kunder. Uppgifterna kommer aldrig att offentliggöras av OneMore Secure.

För mer om vår integritetspolicy, se OneMore Secures Integrity policy.

För mer om vår villkor, se OneMore Secures Terms & Conditions.

Dataskydd

Vi samlar endast in nödvändiga personuppgifter från varje användare (namn, e-post och lösenord). All data är krypterad både i databasen och i trafik. Datan kommer aldrig att vara offentlig data.

Molntjänst

Vår applikation är distribuerad på Azure, en Microsoft molnplattform. Azure tillhandahåller skalbarhet, tillförlitlighet och säkerhet, vilket är avgörande för vårt systems prestanda. Datacenter är i Sverige och är certifierat med ISO27001/27701.

Lagring

Er data kommer att finnas kvar i tjänsten så länge era kunder nyttjar vår tjänst. Ni kan när som helst be om att få bli raderade. Upphör er relation med er kund kommer all data att raderas. 

Certifikat

OneMore Secure är certifierat enligt SSF 1101 Cybersäkerhet Bas.
Certifikatet är giltigt till 2026-10-22.

Har ni ytterligare frågor?

Kontakta oss så svarar vi gärna på era frågor.

Fyll i din mail så kontaktar vi dig. Meddelande Jag accepterar hanteringen av personuppgifter Skicka