En oberoende aktör

OneMore Secure är en oberoende aktör som inte erbjuder egna tjänster för att öka cybersäkerheten hos kunderna. Vi visualiserar och föreslår åtgärder. Därefter vill vi pusha för våra partners som erbjuder säkerhetstjänster på marknaden. 

IT leverantörer

Erbjuder du tjänster inom IT-sektorn till dina kunder och ser ett behov av att utöka din portfölj av tjänster med en säkerhetsdeklaration.

Alla kunder som gör sin säkerhetsdeklaration får en åtgärdslista som visar hur de kan göra säkerhet utifrån sin deklaration och indexpoäng. Bli återförsäljare av OneMore Secures säkerhetsdeklaration och utöka din portfölj av tjänster till dina kunder.

OneMore Secures säkerhetsdeklaration innehåller 40 verifierade kontroller inom IT-säkerhet, Informationssäkerhet, GDPR och Säkerhetskultur. Till varje kontroll kopplar OneMore Secure ett antal partners som erbjuder tjänster och produkter inom området. Det är allt från antivirus, brandväggar, säkerhetskopior, lösenordshanterare, åtkomsthantering, enhetshantering, policyer, penetrationstester, utbildning och nätfiske-simuleringar.

Säkerhetsleverantörer

Erbjuder ni tjänster och produkter inom cybersäkerhet?

Om du vill utöka dina erbjudanden med vår tjänst och du är SSP-partner kommer dina tjänster att visas som en rekommenderad Premium Partner i kundens åtgärdslista.

Alla partners tjänster och produkter valideras av OneMore Secure så att de passar in i de erbjudanden som vi förmedlar till kunderna.

Du exponeras för kunden i deras åtgärdslista och vi genererar sedan en lead till ditt CRM när kunden behöver hjälp.