Om OneMore Secure

OneMore Secure bildades med ett uppdrag att skapa jämlikhet för små och medelstora företag när det kommer till cybersäkerhet. Alla företag gör säkerhet i olika utsträckning, men har kanske inte en tydlig bild av hur. Vi vill att alla ska göra det de är bäst på och fokusera på. Samtidigt som vi gör det vi är bäst på, cybersäkerhet.

Säkerhet inte är något du har, utan vad du gör. Det ska vara lätt att göra säkerhet rätt.