Säkerhetsrådgivning

Det är många som kräver att en verksamhet ska ha kompetens inom cybersäkerhet, någon som är expert och kan hjälpa en verksamhet. Att anställa någon med sådan erfarenhet och kunskap kan bli kostsamt. De personerna är också svåra att hitta, det är en enorm brist på kompetens.

OneMore Secures Säkerhetsrådgivning är en tjänst där du får strategiskt råd och stöd i säkerhetsfrågor NÄR du behöver det och betalar en bråkdel av kostnaden för att anställa. OneMore Secures expertrådgivare har dokumenterad erfarenhet och kunskap från att dels agera i rollen som CISO och ge råd kring cybersäkerhet.

Vi är inget konsultföretag där taxametern tickar så fort du lyfter telefonen. Vi har en "all inclusive" affärsmodell där du betalar ett fast pris och använder tjänsten så mycket du behöver.

Ingår i tjänsten:

  • Strategisk rådgivning angående cybersäkerhet i din organisation.

  • Hjälp med att ta reda på vem eller vilka som kan hjälpa dig med de åtgärder du vill vidta för att öka din säkerhet.

  • Bistå i frågor angående GDPR. OneMore Secure har ett giltigt certifikat som expert i dessa frågor.

  • Support när dina potentiella och befintliga kunder hör av sig med frågor och annan information om hur du arbetar med säkerhet

  • Inspirerande föreläsning för dina medarbetare